สอบ TU-GET ที่ไหน 2016

ทราบไหมค่ะว่าสอบ TU- GET ที่ไหน น้อง ๆ สมัคร TU-GET ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
แต่เวลาสอบต้องไปสอบที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตนะค่ะ ไม่ต้องตกใจนะค่ะสำหรับน้อง ๆ ที่อยู่
เพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปไม่ยากค่ะรถตู้ รถเมล์วิ่งผ่านเยอะแยะ ขับรถไปเองก็สบายค่ะ เพราะรถไม่ติด พี่แนบแผนที่มาให้ด้วยค่ะ รับรองไม่หลงแน่นอน

TU-GET ตารางสอบ 2016 / 2559

ช่วงที่ รับสมัคร / ชำระเงิน วันสอบ วิธีสมัคร สถานที่สอบ
1/2559
1 - 15 มกราคม 2559
31 มกราคม 2559 สมัครทาง
Online
และ ชำระเงิน
ผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร
กสิกรไทย

อาคารเรียนรวม
สังคมศาสตร์ตึก SC
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

2/2559
1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559
28 กุมภาพันธ์ 2559
3/2559
1 - 15 มีนาคม 2559
27 มีนาคม 2559
4/2559
1 - 15 เมษายน 2559
24 เมษายน 2559
5/2559
1 - 15 พฤษภาคม 2559
29 พฤษภาคม 2559
6/2559 1 - 15 มิถุนายน 2559 26 มิถุนายน 2559
7/2559 1 - 15 กรกฎาคม 2559 31 กรกฎาคม 2559
8/2559 1 - 15 สิงหาคม 2559 28 สิงหาคม 2559
9/2559 1 - 15 กันยายน 2559 25 กันยายน 2559
10/2559 1 - 15 ตุลาคม 2559 30 ตุลาคม 2559
11/2559 1 - 15 พฤศจิกายน 2559 27 พฤศจิกายน 2559
12/2559 1 - 15 ธันวาคม 2559 25 ธันวาคม 2559

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี
1. สามารถใช้สิทธิ์สอบ โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาทปีละ 1 ครั้ง เฉพาะ ช่วงที่ 5 เดือน
พฤษภาคม หรือ 10 เดือน ตุลาคม
2. ให้สมัครสอบ Online ที่: http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์

(สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ใช้บัตรนักศึกษาเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ)
นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
5. กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 1 สัปดาห์
(สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

7. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าไปในห้องสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ

หมายเหตุ ยกเว้นนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคบัณฑิตและนักศึกษา SIIT ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755, 0-2613-3101-3 ต่อ 105, 106
โทรสาร 0-2623-5138 Email tugetlitu@gmail.com

หมายเหตโอนเงินและสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วง หรือคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก Thammasat University General English Test


TOEFL Apply Srvice TOEFL Apply Service / TOEFL iBT Intro 2013 / 2556 Intro / TOEFL iBT Update 2013 / 2556 / TOEFL iBT Timetable 2013 / 2556
TOEFL PBT Say Goodbye 2013 / 2556 / GRE CBT 2013 / 2556 / TOEFL IPT MUIC 2013-2556
Language Center Wellcome
/ Fee / Contact Us /รียน สอน ติวเข้ม TOEFL | เรียน สอน ติวเข้ม IELTS | เรียน สอน ติวเข้ม Redesigned TOEIC / เรียน สอน TU-GET / เรียน สอน ติวเข้ม CU-TEP
เรียน สอน ติวเข้ม Academic English
| เรียน สอน ติวเข้ม TOEFL / IELTS Writing / เรียน สอน ฺBusiness English / เรียน สอน Basic Writing
TEACHER to HOME Wellcome / Fee / Language Program / สมัครเรียน On line / สมัครอาจารย์ / Contact Us

Copyright 1997- 2005 Abroad Education Services (Thailand ) Call Center: 02-583-9024