รายละเอียดการสมัครสอบ TOEIC

รายละเอียดการสมัครสอบ TOEIC
1. การสมัครสอบ สมัครสอบ TOEIC ได้ที่ The Center for Professional Assessment (Thailand)
ทั้งในกรุงเทพและเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียน 2 ศูนย์สอบคือ
# ศูนย์สอบกรุงเทพ Bangkok Main Office: Center for Professional Assessment (Thailand)
Tel. (66) 2260-7061, 2260-7189, 2260-7535, 2259-8840, 2664-3131, 2664-3132 Fax (66) 2664-3122.
# ศูนย์สอบเชียงใหม่ Northern Region Branch Office: Center for Professional Assessment (Thailand)
Tel. (53) 248-208, 306-600...Fax (53) 248-208...Pager 1500 #461732

แผนที่ศูนย์สอบกรุงเทพ Bangkok Main Office: Center for Professional Assessment (Thailand)

2.การจัดสอบ Redesigned TOEIC มี 2 แบบนะค่ะ

Redesigned TOEIC® Listening & Reading Test 2013 คือใช้ทั่วไป(ข้อสอบ TOEIC ที่สอบกันอยู่)
Redesigned TOEIC Listening & Reading Test จะจัดสอบทุกวันจันทร์-เสาร์ แต่ละวันจะมีการจัดสอบ 2 รอบด้วยกันคือ
โดยรอบเช้า 9.00 น. และรอบบ่ายจัดสอบเวลา 13.00 น.
ค่าสมัครสอบ ราคาค่าสมัครสอบ 1,200 บาท

Redesigned TOEIC® Speaking & Writing Test Test 2011 คือการสอบแบบพิเศษ

Redesigned TOEIC Speaking & Writing Test จะจัดสอบทุกวันเสาร์ต้นเดือน จะมีการจัดสอบ 2 รอบด้วยกันคือ
โดยรอบเช้า 9.00 น. และรอบบ่ายจัดสอบเวลา 13.00 น.

ค่าสมัครสอบ ราคาค่าสมัครสอบ 3,500 บาท

3. หลักฐานการสมัครสอบ
# บัตรประชาชน
# รูปถ่ายหน้าตรง 1 หรือ 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ
# ค่าใบประกาศนียบัตร กรณีที่ผู้สอบต้องการใบประกาศนียบัตรเสียค่าใช้จ่าย 300 บาท

4. การเลื่อนวันสอบ
สามารถทำได้โดยแจ้งไปยังศูนย์สมัครสอบโดยตรงทำได้ก่อนวันสอบจริง 1 วัน

5. ผลการสอบ TOEIC จะขอโดยตรงได้ที่ศูนย์สอบ The Center for Professional Assessment (Thailand)
# ในกรุงเทพผลการสอบ TOEIC จะออก 1 วันหลังการทดสอบ
# เชียงใหม่ผลการสอบ TOEIC จะออก 3 วันหลังการทดสอบ
สามารถรับด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์ระหว่าง 10:00 a.m. and 4:30 p.m. Monday – Friday หรือถ้าต้องการให้ศูนย์สอบ
ส่งผลการสอบทางไปรษณีย์ น้อง ๆ จะต้องเสียเงินค่า EMS ให้กับศูนย์เป็นจำนวนเงิน 30 บาท

6. สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
# ดินสอ 2B
# ยางลบ
# ปากกา
# บัตรประชาชนตัวจริง
# ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ TOEIC

7. ระยะเวลาในการสอบ ตั้งแต่ 09:00 น. -16:00 น. โดยน้อง ๆ สามารถเลือกสอบได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย
# Redesigned TOEIC® Listening & Reading 2011 Monday-Saturday: 09:00 to 12:00 หรือ 13:00 to 16:00
Weekends/Holidays: On request (no additional charge) ถ้ามีนักเรียนมาสมัครได้ตามจำนวนที่ต้องการ

# Redesigned TOEIC® Speaking & Writing 2011 Saturday once a month: 09:00 to 12:00 หรือ 13:00 to 16:00


TOEFL Apply SrviceTOEFL Apply Service / TOEFL iBT Intro 2013 / 2556 Intro / TOEFL iBT Update 2013 / 2556 / TOEFL iBT Timetable 2013 / 2556
TOEFL PBT Say Goodbye 2013 / 2556 / GRE CBT 2013 / 2556 / TOEFL IPT MUIC 2013-2556
Language Center Wellcome
/ Fee / Contact Us /รียน สอน ติวเข้ม TOEFL | เรียน สอน ติวเข้ม IELTS | เรียน สอน ติวเข้ม Redesigned TOEIC / เรียน สอน TU-GET / เรียน สอน ติวเข้ม CU-TEP
เรียน สอน ติวเข้ม Academic English
| เรียน สอน ติวเข้ม TOEFL / IELTS Writing / เรียน สอน ฺBusiness English / เรียน สอน Basic Writing
TEACHER to HOME Wellcome / Fee / Language Program / สมัครเรียน On line / สมัครอาจารย์ / Contact Us

Copyright 1997- 2005 Abroad Education Services (Thailand ) Call Center: 02-583-9024